OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Muntjac? – Jægerforbundet siger nej tak!

Efter Naturstyrelsen har meldt ud, at de på deres arealer ved Rørbæk Sø har observeret og nedlagt den asiatiske hjortevildtart Muntjac, har spørgsmålet rejst sig om arten har en fremtid i Danmark? Spørgsmålet har været drøftet i Jægerforbundets Hjortevildtudvalg og svaret her er entydigt nej!

Lars Jensen, formand for Udvalget forklarer:

-Jægerforbundets Natursyn er ganske klar på dette punkt; vi støtter ikke udsætning af nye arter, som ikke er naturligt hjemmehørende. Der er ikke konstateret Muntjac i Tyskland, så vi kan ikke tale om naturlig indvandring. Fra det igangværende arbejdet med RASKnatur ved vi også at medlemmerne acceptere naturlig indvandring af hjemmehørende arter.

Jægerforbundets Natursyn er ganske klar på dette punkt; vi støtter ikke udsætning af nye arter, som ikke er naturligt hjemmehørende.

Har givet englænderne hovedbrud

Muntjac hører hjemme i det sydlige asien. Arten er indført til det sydlige England i starten af det 20. århundrede. Arten giver i England hovedbrud i forhold til biodiversitet og andre naturhensyn.

Arten er meget tilpasningsdygtigt og der er eksempler på at de tilnærmelsesvist har fjernet al bundvegetation. Herved fjerner de potentielle sårbare urter og levesteder for hjemmehørende insekter, fugle og små pattedyr. Der er også eksempler på, at muntjacen udkonkurrerer rådyr, ved ganske enkelt at overtage deres levesteder. Arten giver dog også rekreative jagtmuligheder til englænderne og de jægere, der rejser der til.

Da Muntjacen ved Rørbæk sø tilsyneladende yngler er den omfattet af Lov om Jagt og Vildtforvaltnings §2, hvilket betyder, at arten på nuværende tidspunkt er fredet.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen slår dog fast, at det bør laves om hurtigst muligt:

- Da arten er uønsket i Danmark, vil vi arbejde for at få maksimal jagttid og regulering året rundt.

Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund