Formandsskifte i Nordisk Jægersamvirke

Fredag, 04. sep 2015

Torsdag den 3. september var der bestyrelsesmøde i Nordisk Jægersamvirke, her blev det vedtaget af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, skal afløse formanden fra det finske jægerforbund, Lauri Kontro, på formandsposten i Nordisk Jægersamvirke.

Lauri Kontro har siddet som formand i de seneste tre år, og Claus Lind Christensen er ligeledes blevet valgt ind for en tre-årig periode.

Nordisk Jægersamvirke er en paraplyorganisation, der sammenslutter jægerforbundene i Norge, Sverige, Finland, Island, Ålandsøerne og Danmark. Tilsammen repræsenterer organisationen omkring 850.000 nordiske jægere, der udgør en betydelig del af de ca. 7 millioner europæiske jægere. Arbejdet i Nordisk Jægersamvirke fokuserer særligt på EU-relaterede spørgsmål, da en indsats her er umådeligt vigtigt for at bevare og udbygge de jagtlige muligheder, vi har i Europa. Som en del af denne indsats, besluttede Nordisk Jægersamvirke sig derfor også tidligere på året for at øge den internationale indsats, med ansættelsen af en fælles lobbyist i Bruxelles.

Nogle af de centrale fokuspunkter er de tre direktiver - Habitatdirektivet, EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet og Våbendirektivet. Her er der fra jægernes side et bredt ønske om mere dynamik i direktiverne, f.eks. ændringer i habitatdirektivet, der vil muliggøre jagt på ulv i fremtiden, som en del af forvaltningen af ulve i Europa.

Ud over arbejdet med EU lovgivning, vil Claus Lind Christensen sætte øget fokus på et større arbejde på tværs af grænserne, bl.a. i relation til trækfuglene, med henblik på at bevare og udvide mulighederne for jagt. En vigtigt forudsætning for dette, er at få mere viden og fakta om arterne, men også et særligt fokus på trækfuglenes levesteder og især deres yngleområder.

Dette vil være en vigtig overbygning på den trækvildtstrategi Danmark Jægerforbund allerede har igangsat, og hvortil der også er blevet tilført ekstra ressourcer, da trækvildtet er et af de væsentligste indsatsområder for at bevare og udvikle jagten i Danmark. Ud over den nye formandspost, er Claus Lind Christensen blevet indstillet til at en bestyrelsespost i FACE, ved den kommende generalforsamling, der finder sted den 16. september. Så dermed er endnu en vigtig stafet givet videre til Danmark.

Nikolaj Miehe Sander