OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2015

Flere kortnæbbede gæs end først antaget

Bestanden af Kortnæbbet gås er større end først antaget. Det er konklusionen oven på årets anden tælling. Derfor forventer Danmarks Jægerforbund, at januarjagten genindføres.

I maj 2015 blev Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås, som hvert år trækker igennem Danmark, estimeret til at være på 59.000 gæs. Bestandsopgørelsen var baseret på optællinger i de lande, som gæssenes trækrute går igennem, og konklusionen var, at populationen allerede havde nået målet på 60.000 gæs, som er fastsat i den internationale forvaltningsplan for arten.

Faldet fra 73.000 i november 2014 til 59.000 i maj 2015 var overraskende stort, og det så ud til, at betydningen af et øget jagttryk havde haft en større effekt, end bestandsmodellerne havde forudsagt. Det fik den konsekvens, at januarjagten på kortnæbbet gås, som netop var blevet indført i 2014, blev fjernet igen.

Svære at finde
I november 2015 blev endnu en optælling gennemført. Denne tælling afslørede, at der opholdt sig cirka 75.000 kortnæbbede gæs i Norge, Danmark, Holland, Belgien, Sverige og Tyskland. Ved at kombinere denne tælling med den observerede ynglesucces i 2015 (13,8 %) har forskerne bag den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås regnet sig frem til, at omkring 11.000 gæs blev overset i forbindelse med tællingen i maj.

Hvor disse gæs opholdt sig, kan vi naturligvis kun gisne om, men vi ser i disse år store ændringer i gæssenes adfærd og trækvaner, så det er overvejende sandsynligt, at de er blevet overset, fordi de har opholdt sig på rastepladser, som de kortnæbbede gæs ikke tidligere har benyttet. Både DOFbasen og vildtudbyttestatistikken vidner om udviklingen i gæssenes adfærd her i landet, idet der både observeres og nedlægges flere kortnæbbede gæs end tidligere i de østlige dele af landet. Det er en konstant udfordring at finde gæssenes nye græsgange.

Januarjagten må tilbage
Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen mener, at de nye tal bør få en klar konsekvens:

- Jagten på kortnæbbet gås i januar bør genindføres. Jeg tager dog til efterretning, at en tilbagerulning vil rejse en del forvirring, men hvis forskerne kan blive enige om, at bestanden er stor nok til at der genindføres jagt, ja, så skal den genindføres – forvirring eller ej, siger Claus Lind Christensen.

Formand for vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen er ikke afvisende:

- At vi er kommet i denne situation er rigtig ærgerlig, men samtidig vil jeg også udtrykke min glæde over, hvor hurtigt vi fra forskerne er blevet gjort opmærksom på de oversete gæs. Det er af afgørende vigtighed, at der kan være tillid til det datagrundlag, som beslutningerne om den fremtidige forvaltning tages på baggrund af. Jeg forventer, at de ændringer af optællingsmetoder, som vi er stillet i udsigt, vil forbedre beslutningsgrundlaget for Vildtforvaltningsrådet i vores rådgivning af ministeren. Og vokser populationen af kortnæbbede gæs, som berettiger til genindførelse af januarjagten i 2017, vil dette blive Rådets anbefaling, konkluderer Jan Eriksen.

Fremtidig overvågning
Den fremtidige overvågning af gåsebestanden blev diskuteret på det seneste møde i den internationale arbejdsgruppe for kortnæbbet gås, som mødtes i Belgien d. 10.-11. december 2015. Det blev besluttet at forbedre overvågningen ved at intensivere den systematiske eftersøgning af gæs både i maj og november. Desuden blev det besluttet, at optællingen skal understøttes af et bestandsestimat, som baseres på de ringmærkede gæs i bestanden. Denne procedure vil være klar til tællingen i maj 2016.

Kortnæbbet gås er fortsat kun jagtbar i Danmark og Norge.