OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. november 2015

Er din hjortebane godkendt til elgskyttemærket

Hjortebaner rundt om i Danmark, som ønsker at blive godkendt til elgskyttemærket, skal kontakte Danmarks Jægerforbund. Det samme gælder baner, som allerede er godkendt.

Danmarks Jægerforbund blev i 2009 godkendt af det svenske jægerforbund til at afholde den svenske elgmærkeskydning samt at udstede de tilhørende mærker. I denne aftale blev det pålagt Danmarks Jægerforbund at godkende alle de danske hjortebaner, der ønsker at kunne afholde denne mærkeskydning samt regelmæssigt at kontrollere, om de stadig lever op til kravene.

Da et af kravene er, at de pågældende hjortebaner skal fremgå af Danmarks Jægerforbunds skydebaneoversigt, bedes de hjortebaner, der er interesseret i at afholde elgmærkeprøven kontrollere, at de er opført på denne oversigt.

Danmarks Jægerforbunds våbensektion vil i løbet af vinteren 2015 sende en konsulent rundt i landet for at kontrollere og godkende de hjortebaner, der pr. 2016 ønsker at kunne afholde den svenske elgmærkeprøve.

 Kontakten skal ske til våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen nvk@jaegerne.dk for at aftale et tidspunkt for et kontrolbesøg.

 

Du kan læse mere om kravene for hjortebanen på det svenske jægerforbunds hjemmeside