OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Dialog om udsætning af fjervildt

Første møde i rækken af dialogmøder om opdræt- og udsætning af fjervildt var velbesøgt.

Ca. 70 fjervildtopdrættere og udsættere på hobbyplan samt jagtkonsortier og lodsejere, som udlejer jagtrevirer, havde fundet vej til Centrovice i Vissenbjerg den 28. september, hvor Danmarks Jægerforbund og Foreningen Danske Herregaardsjægere afholdte det første dialogmøde om opdræt og udsætning af fjervildt. Dialogmødet er det første i en række møder om tilgangen til natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle”: fasaner, agerhøns og gråænder.

Det var en meget engageret forsamling, og det gav et godt grundlag for en konstruktiv dialog. Målet er netop at indlede dialoger med hobby-fjervildtopdrættere og -udsættere samt jagtkonsortier og lodsejere, som udlejer jagtrevirer med henblik på at sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder intervaller mellem jagter skal også diskuteres.

Det er derfor vigtigt for Danmarks Jægerforbund at få input fra alle jægere, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang. Det handler om at få diskuteret disse emner grundigt, så alle er forberedt bedst muligt, når udsætningsforliget skal genforhandles i 2017 i Vildtforvaltnings­rådet.

De næste møder i første række af dialogmøder afholdes den 19. oktober 2015, kl. 19-22, Østdansk Landboforening, Center Alle 6, 4683 Rønnede og den 21. oktober 2015, kl. 19-22, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde. Se mere om mødet og tilmeld dig her.

Udover dialogmøder med hobby-fjervildtopdrættere og -udsættere samt jagtkonsortier og lodsejere, som udlejer jagtrevirer, afholder Danmarks Jægerforbund bilaterale møder om opdræt og udsætning af fjervildt med jagthundeverdenen, Brancheorganisationen for Erhvervsmæssig Produktion og salg af Vildtfugle, Sektion for større landbrug, Landbrug & Fødevarer, og Dansk skovforening.