OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Det var vildt!

Tekst: Carsten Dahl-Hansen

Ballerup Jagtforening afholder mange arrangementer i klubhuset Engagergård, der ligger i naturskønne omgivelser. Tirsdag den 8. september – havde man eksempelvis besøg af specialkonsulent, dyrlæge, ph.d. Mariann Chriél, Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som skulle afholde kurset Vildtsygdomme og hygiejne.

Veterinærinstituttet gik i luften med kurset i 2007, og siden 2011 er det blevet kørt i henhold til en samarbejdsaftale med Danmarks Jægerforbund.

Kurset giver autorisation til videresalg af større vildtmængder, dvs. over 500 stykker småvildt og over 15 stykker klovbærende vildt, til en vildthåndteringsvirksomhed.

En del danskere tager også kurset, fordi det kræves for at gå på jagt visse steder i Tyskland.

Efter en kort velkomst ved Ballerup Jagtforenings formand, Peter Normark Sørensen, gik Mariann Chriél i gang med foredrag, billeder og en kort film. Der var nok at gå i krig med, for hun skulle forklare de 15 fremmødte om bl.a. følgende emner:

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

Hygiejnebestemmeler og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.m. efter aflivning af vildtlevende vildt.

Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Umiddelbart kan dette fagstof måske forekomme lidt tørt, men selvom seancen varede godt fire timer imponerede Mariann Chriél med en spændende og flydende formidling – jævnligt garneret med morsomheder samt små historier fra hendes eget og gemalens liv som jægere.

At tilhørerne også var på dupperne, vidnede jævnlige spørgsmål om.

Mange af Chriéls udsagn var da også yderst relevante for almindelige jægere. Her kommer nogle få af dem:

– To nævefulde kraftfoder eller korn er nok til at slå et stykke råvildt ihjel, hvis det ikke er vant til denne type foder, men har fundet det ved for eksempel en andeudsætning, eller dyret ”har gjort rent i laden”. Dyrene er som børn i en slikbutik, men kan ikke tåle pludselige foderskift.

– Hvad angår affaldet fra enkelte dyr, der er opbrækket i terrænet: Lad det ligge, så det kan indgå i det biologiske kredsløb. Der er ingen lovgivning for, hvornår der i stedet er tale om større mængder affald, som skal på en destruktionsanstalt. Men brug fornuften, og lad ikke affald ligge i bunker.

– Leveren er helt central, når dyrets sundhedstilstand skal vurderes. Er leveren dårlig, så kassér hele dyret. En enkelt lille byld kan dog blot skæres væk.

– Brug altid handsker, når I håndterer vildt og kødet fra det. Dyret kan være sygt, ligesom I kan være det.

– Undgå vask af vildtkød – også fra fugle. I spreder blot bakterierne.

Veterinærinstituttet har begået en genistreg ved at lægge relevant materiale på nettet, så man ude på reviret straks kan sammenligne eksempelvis et organ med hjemmesidens ditto med forskellige sygdomssymptomer.

Der er dog rigtig meget andet godt på hjemmesiden, der kan findes her.

Det supergode kursus Vildtsygdomme og hygiejne tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger. Læs mere her.