OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. september 2015

De kortnæbbede er (i) landet

Tekst: Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund

Tusindvis af kortnæbbede gæs er på vej til Danmark. De kommer hvert år, og visse steder lander gæssene næsten på samme tidspunkt hvert eneste efterår. Jagttiden på kortnæbbet gås skydes reelt i gang af gæssenes ankomst, og en del gåsejægere skal formodentlig på jagt allerede i weekenden. Af hensyn til bestandens stabilitet opfordres alle dog til at skrue ned for jagttrykket på kortnæbbet gås i denne jagtsæson.

Dette efterårs første flokke af kortnæbbet gås ankom i sidste uge, og der er siden set kortnæbbede gæs flere steder langs Vestkysten – fra Hirtshals i nord til Mandø i syd. De største flokke er set ved Vejlerne og Vest Stadil Fjord, men indtil videre drejer det sig stadig kun om nogle få hundrede gæs.

Anbefaling: Slå bremsen i

De kortnæbbede gæs, der i disse dage lander i Danmark, kommer fra den bestand, der yngler på Svalbard. Denne bestand har de seneste tre år været forvaltet efter en international forvaltningsplan for arten. Et af målene i forvaltningsplanen er, at ynglebestanden på Svalbard skal være på omkring 60.000 gæs. Den adaptive tilgang medfører, at jagttrykket kan øges, når bestanden er over det fastsatte mål, men også at det skal lettes, hvis bestanden falder til under 60.000 fugle.

På den baggrund blev jagttiden på kortnæbbet gås i jagtsæson 2014/15 udvidet til også at inkludere januar, da bestanden i 2014 var på cirka 71.000 gæs (i 2013 var den helt oppe på omkring 82.000 gæs). Efter blot en enkelt sæson med en udvidet jagttid på kortnæbbet gås var ynglebestanden på Svalbard i maj 2015 nået ned på 59.000 individer. Nu er det tid til at slå bremsen i, så bestanden ikke bliver tvunget endnu længere ned.

Januarjagten havde stor betydning

I jagtsæsonen 2014/15 blev der nedlagt 13.200 kortnæbbede gæs, hvoraf halvdelen blev nedlagt i januar. I år kan der ifølge beregninger foretaget af forskere på DCE, Aarhus Universitet, kun nedlægges omkring 4.700, hvis bestanden skal holdes på 60.000 ynglefugle. Derfor valgte Vildtforvaltningsrådet i august 2015, at de ville følge anbefalingen fra Danmarks Jægerforbund & DCE, Aarhus Universitet om igen at fjerne januarjagten på kortnæbbet gås.

Miljø- og fødevareministeren forventes at følge denne indstilling, og dermed er der i denne jagtsæson kun jagt på kortnæbbet gås frem til nytår. Denne begrænsning gælder både på landjorden og på fisketerritoriet. Den gælder kun for kortnæbbet gås og får ikke indflydelse på jagttiden for andre gåsearter.

DJ: Mådehold skal sikre fremtidig jagt

De danske jægere nedlægger størstedelen af de kortnæbbede gæs, og dermed bærer de et stort ansvar for bestandens stabilitet. Alligevel er der ikke stillet krav om, at jagten på kortnæbbet gås gennemføres på særlige vilkår i forhold til tidligere. Det er imidlertid vigtigt for Danmarks Jægerforbund at understrege, at vi anbefaler tilbagehold i løbet af sæsonen. Der vil selvsagt være en seriøs risiko for at sætte fremtidige jagtmuligheder over styr, hvis der nedlægges for mange gæs i den kommende sæson.

Hvis bestanden igen viser sig at falde, så må vi formode, at der i sæsonen 2016/17 bliver indført yderligere begrænsning af jagttiden. Holdes bestanden derimod på det fastsatte mål, så kan vi i løbet af de kommende år se frem til at lande på en jagttidsfastsættelse, der giver maksimal mulighed for jagt på kortnæbbet gås.

- Den adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås har været en unik mulighed for de danske jægere til at tage ansvar for forvaltningen af en trækfugl. Det er sjældent, at jægere i den grad har fået ansvar for en succesfuld forvaltning, og vi kan kun håbe, at vi i fremtiden vil få lignende ansvar for andre arter. Lærer vi at skrue op og ned for jagttrykket, kan vi forhåbentlig undgå, at arter fredes som følge af for stort jagttryk, siger formand for Danmarks Jægerforbunds Trækvildtudvalg, Stige Egede Hansen.

Del gerne budskabet med din omgangskreds. Det skal gerne nå ud til alle danske gåsejægere.