OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. december 2015

Bliv klogere på DJ’s vidensopsamling og projekter

En af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund er at skabe mere viden om Danmarks natur, dyreliv og jagtens indvirkning herpå. I efteråret afholdte vi en faglig konference om vores aktuelle vildtforvaltninsprojekter. Konferencen blev hurtigt fuldtegnet, men nu kan alle interesserede læse rapporten fra arrangementet, der kortfattet opsummerer Danmarks Jægerforbunds vidensopsamling.

I Danmarks Jægerforbund mener vi, at mest mulig viden skal sikre mest mulig jagt. Viden om hvordan de danske vildtarter har det, hvordan de lever, og hvordan vi kan give dem de optimale livsbetingelser, er nogle af grundstene for den fremtidige jagt i Danmark. Derfor har Danmarks Jægerforbund i mange år søsat projekter med det formål at sikre viden om naturen, vildtet og deres livsbetingelser.

På en velbesøgt konferencedag i efteråret 2015 blev de igangværende projekter i Danmarks Jægerforbunds regi – både egne og samarbejdsprojekter – og deres foreløbige resultater præsenteret for en engageret skare.

Det er denne konferences oplæg, der nu er samlet i en lettilgængelig fagrapport, der giver en oversigt over de præsenterede projekter. Du finder rapporten her.

Fagrapport fra DJ’s vildtforvaltningskonference

I rapporten kan du blandt andet blive klogere på markvildtprojektet, økologiske rum og biodiversitet i det åbne landskab, redeprædation hos agerhøns, natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget, høstdrab, adaptiv vildtforvaltning, reguleringsarbejdet og fremtidens indsatsområder.

Projekterne gennemføres i langt de fleste tilfælde i samarbejder og partnerskaber med aktører inden for det grønne område. Det gælder interesseorganisationer, myndigheder, samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Danmarks Jægerforbund hører gerne om områder, hvor der er behov for mere viden i relation til praktisk vildtforvaltning. Med andre ord: Hvor har vi behov for at indhente viden, som helt konkret kan ændre livsbetingelserne for vildtet? Kontakt os her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund