Offentliggjort den: 14. juni 2023
Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Brødtekst

Repræsentantskabsmøde Odense 10-6-2023.

Kreds 8 Bornholm var også i år repræsenteret ved årets repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i Odense Congres Center. Bornholm var repræsenteret ved det meste af kredsbestyrelsen samt enkelte suppleanter.

Se div indlæg fra mødet på forbundets hjemmeside.

ME.