Offentliggjort den: 23. november 2023

Livligt møde om vildtforvaltning og jagttidsrevision

Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Livligt efterårsmøde 22-11-2023

Onsdag d. 22-11-2023 afholdt kreds 8 Bornholm efterårsmøde i Nyvest-centret. Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen forestod gennemgangen af vildtforvaltning og jagttidsrevision. Der var en grundig gennemgang af de forskellige arter, og hvad der ligger til grund for de respektive jagttider.

Mødet bød på flere gruppearbejder, hvor de fremmødte havde mulighed for at komme med forslag til ændrede jagttider. Her var især jagten på dåvildt et varmt emne, og formanden fik mange (skarpe) ord med hjem, om at snarest få klarhed over dåvildtforvaltningen på Bornholm. Bornholms lokale hjortevildtgruppe har de sidste 5 år indsendt forslag og rykket for dette. Også ønsket om at skubbe jagttid på svømmeænder ind i januar var der bred enighed om.

Ca. 60 af kredsens medlemmer deltog i mødet.

ME.