OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. februar 2023

Igen flot fremmøde til årets jægerrådsmøde

Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Flot fremmøde til Jægerrådsmøde 2023

Ca.  65 af øens jægere var mødt frem i Nyvest Centret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerrådsmøde onsdag d. 1-2 2023. Kreds og jægerråds formand Peter Loth Sejersen, orienterede i sin beretning om bl.a vigtigheden i at jægerne stadig er synlige i samfundsdebatten vedr. vildt og natur, og jægerne bidrager med faglige data.

Der var også korte indlæg fra div koordinatorer og Grønt Dialogforum.

Thomas Kjær Christensen fra Aarhus Universitet fortalte om vildtudbyttestatistikken samt vingeundersøgelsen, og hvordan data herfra er meget vigtige til bl.a. jagttidsforhandlinger m.m.

Rikke Bruun, projektleder for bestandsovervågning i Danmarks Jægerforbund Kalø, orienterede om hvor vigtigt det er at få mere viden om de levende bestande, og ikke kun fra vildtudbyttestatistikken. Indberetning til bestandsovervågning klares meget let via JÆGER APPEN

Af indkomne forslag, blev et forslag om ændring af mandatfordeling til de lokale jagtforeningerne, sendt til videre godkendelse på kredsmødet 14 marts.

Der var igen i år lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så mange af de fremmødte, gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2023  

Peter Loth Sejersen takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

 

ME.