OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2022

Flot fremmøde til Jægerrådsmøde 2022

Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Flot fremmøde til Jægerrådsmøde 2022

Ca.  55 af øens jægere var mødt frem i Nyvest Centret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerrådsmøde onsdag d. 2-2 2022. Kreds og jægerråds formand Peter Loth Sejersen, orienterede i sin beretning om årets forskellige aktiviteter, hvor især naturnational park Almindingen og naturpolitik generelt er vigtige emner. Vildtudbyttet i de seneste år, har vist en mindre nedgang for de fleste arter. Dog var der stor fremgang i udbyttet af gæs.

HB medlem Henrik Frost Rasmussen gennemgik seneste nyt fra hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Der var også korte indlæg fra div koordinatorer og Grønt Dialogforum.

Peter Loth Sejersen blev genvalgt som jægerrådsformand for de næste 4 år.

Der var igen i år lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så de fleste af de fremmødte, gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2022  

Peter Loth Sejersen takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

 

ME.