OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Flot fremmøde til Jægerråds-årsmøde 2020

Ca. 80 af øens jægere var mødt frem i Nyvest Centret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerråds-årsmøde onsdag d. 22-1 2020. Kreds og jægerråds formand Steen Friis, orienterede i sin beretning om årets forskellige aktiviteter, og at vildtudbyttet i de seneste år, har vist en mindre nedgang for de fleste arter.

HB medlem Henrik Frost Rasmussen gennemgik seneste nyt fra hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund, og kunne fortælle at Bornholm for andet år i træk har landets største stigning i nye medlemsskaber.

Formanden for hjortevildtgruppen Bornholm John Walter, orienterede om dåvildtet på Bornholm, og kunne berette at gruppens indstilling til nye øgede jagttider på øens dåvildt desværre endnu ikke er blevet vedtaget politisk. Der arbejdes stadig på at få indstillingen vedtaget. Der var også korte indlæg fra div koordinatorer og Grønt Dialogforum.

Marie Fangel Cleemann fra schweisshundesekretariatet i Blåvandshug, orienterede i et interessant indlæg om schweissregisteret og dets arbejde.

Politisk chefkonsulent i Danmarks Jægerforbund Morten Sinding, orienterede bredt om de mange tiltag der løbende pågår, bl.a. våbenlov, jagttider m.m.

Der var igen i år lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så over halvdelen af de fremmødte, gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2020

Steen Friis takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

 

ME.