OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

 

Flot samarbejde om bevægelsesjagt på dåkalv 11-1-2020 kreds8 Bornholm.

Lørdag d. 11-1-2020 havde en gruppe lodsejere med Kasper Westh, Frigård, i spidsen inviteret til en stor fælles bevægelsesjagt på dåkalv, i området fra Nyker, Vestermarie, Tingsted og Aarsballe. Jagten var et forbilledligt samarbejde mellem op mod 25 forskellige lodsejere, som enten tillod eller selv deltog i fællesjagten, som med blandet skov, hegn, mindre remiser og åbent landbrugsland, strakte sig op mod 1000 hektar. Arbejdsgruppen bestod udover Kasper Westh af henholdsvis Jakob Tolstrup, Lars Tolstrup og Jens Kofoed.

37 skytter var placeret rundt på deres respektive terræner, hvorefter 6 forskellige driverhold, langsomt bevægede sig rundt i det store terræn.

Ved den fælles indskrivning i Frigårds store maskinlænge, var alle skytters placeringer markeret på et stort kort så alle vidste hvor naboskytter var placeret. Efter parole af Kasper Westh og flot blæst i gang af 4 hornblæsere, drog skytter og drivere ud til en flot, stille morgen og ca. 3 timers spændende bevægelsesjagt.

Der blev ikke nedlagt nogen dåkalve, men set en del både dåvildt og råvildt på de forskellige terræner, og ikke mindst de efterhånden mange store hjorte, var der mange som havde set.

Efter jagten var der grillpølser og kaffe i maskinlængen, som også gav rigtig fin akustik til den afsluttende hornblæsning.

Et forbilledligt samarbejde mellem mange lodsejere og jægere, som måske kan danne præcedens for fremtidige jagter, på det efterhånden stigende antal dåvildt.

ME.