Danmarks Jægerforbunds nye direktør Karen Friis var fredag d. 2-10-2020 på lynvisit på Bornholm for at møde tillidsrepræsentanter fra øens jægerråd, koordinatorer og kredsbestyrelse. 

Direktøren fik flere nye input med hjem, til hjælp i arbejdet med til stadighed at udviklet og forbedre Danmarks Jægerforbund. 

 

ME.