Offentliggjort den: 11. oktober 2019

I.f.m. indsamling af efterladenskaber for at påvise ræv på Bornholm, blev der i 2018 fundet DNA som kunne stamme fra mårhund.

I 2019 skulle en bilist med flere passagerer angiveligt have set en mårhund passere vejen nord for Nexø.

Da mårhunden jo er en invasiv art, og i den grad uønsket i vores natur, bedes evt. fremtidige observationer indberettet til kredsformand Steen Friis.

Se mere om mårhunden her.