OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerråds-årsmøde 2019

 Ca. 55 af øens jægere var mødt frem i Nyvest Centret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerråds-årsmøde onsdag d. 23-1 2019. Kreds og jægerråds formand Steen Friis, orienterede bl.a. om vildtudbyttet det seneste år, som viste en betydelig nedgang for de fleste arter.

HB medlem Henrik Frost Rasmussen gennemgik seneste nyt fra hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Benny L: Christensen orienterede om arbejdet i strukturudvalget, og om hvor langt man var nået indtil nu.

Formanden for hjortevildtgruppen Bornholm John Walter, orienterede om dåvildtet på Bornholm, og at arbejdet fortsætter i hjortevildtgruppen, men henblik på en kommende forvaltningsplan for øens dåvildt. Der var også korte indlæg fra div koordinatorer og Grønt Dialogforum. Herunder opfordring til at være ekstra opmærksom på foderpladser, og især regler for fodring, i eller ved beskyttede naturområder.

Der var igen i år lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så næsten alle gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2019  

Steen Friis takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med  bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

 

ME.