OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerråds-årsmøde 2018

 Ca. 70 af øens jægere var mødt frem i Nyvest Centret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerråds-årsmøde onsdag d. 24-1 2018. Kreds og jægerråds formand Steen Friis, orienterede bl.a. om vildtudbytte statistik og pointerede at det er vigtigt at indberette korrekt da disse oplysninger kan påvirke kommende jagttider m.m. Danmarks Jægerforbund udbyder snarest et kursus i ledelses arbejde, som primært er rettet mod nuværende og kommende tillidsfolk i jægerforbundets organisation.

HB medlem Henrik Frost Rasmussen gennemgik bl.a. resultatet af de nye jagttidsforhandlinger, samt status på strukturarbejdet som pågår i jægerforbundet.

Formanden for hjortevildtgruppen Bornholm John Walter, orienterede grundigt om dåvildtet på Bornholm, og fremviste nogle eksempler på evt. kommende afskydningsmodeller. Hjortevildtgruppen ønsker stadig forslag til modeller hvordan afskydningen kan foregå, således at hjortevildtgruppen kan lave en samlet forvaltningsplan på dåvildtet på Bornholm. Både jægere, jagtforeninger og andre med interesse for dåvildtet på Bornholm, bedes sende forslag John Walter på mail opoopkbtn@yahoo.dk

Der var også korte indlæg fra div koordinatorer og Grønt Dialogforum. Herunder opfordring til at være ekstra opmærksom på regler for fodring, i eller ved beskyttede naturområder.

Vildt og naturkonsulent i Danmarks Jægerforbund Lene Midtgaard, holdt et både konstruktivt og lærerigt foredrag om småvildtet, og om arbejdet i bl.a. markvildt lavene rundt omkring i landet. Også de nye regler om udsætninger blev gennemgået. Husk at alle udsætninger, små som store, fremover skal registreres.

Medlemmerne af Bornholms Jægerråd indstilles af øens lokale jagtforeninger, en fra hver forening, og der var genvalg til alle siddende medlemmer. Også Jægerråds formand Steen Friis, blev genvalgt uden modkandidat.

Aftenens sidste, og nok ikke mindst spændende punkt, bød på lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. 30 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så rigtig mange gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2018  

Steen Friis takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med  bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

 

ME.