OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Stort fremmøde til jægerråds-årsmøde 2017

 Ca. 100 af øens jægere var mødt frem i Nyvestcentret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerråds-årsmøde tirsdag d. 24-1 2017. Der var fyldest gørende beretninger fra henholdsvis formand Steen Friis, koordinatorer og hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen.

Langt de fleste af de bornholmske jægere er medlem af Danmarks Jægerforbund, og kredsen har således landets højeste medlemsprocent, hvilket også viser det massive fremmøde der er til disse møder. Er der jægere som ønsker at blive medlem af Danmarks Jægerforbund kontaktes blot en af øens mange lokale jagtforeninger.

Flg. nye koordinatorer udpeget:

Jagthorns-koordinator:   Birger Nielsen

Hunde-koordinator:   Benny L. Christensen

Junior-koordinator:   Thomas Anker:

Kontaktperson med ansvar for udstilling m.m.:   Stefan Iversen

Aftenens sidste, og nok ikke mindste punkt, bød på lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. Hele 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så rigtig mange gik hjem med en ekstra jagtinvitation til efteråret 2017  

Steen Friis takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med  bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

Se formandsberetning samt uddybende referat her 

 

ME.