OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Folkemøde på Bornholm 17-6-2017.

Under temaet ” Skyd og spis dog de måger ” havde Landbrug og fødevarer inviteret til debatmøde på årets folkemøde på Bornholm. I panelet deltog viceformand i landbrug og fødevarer Lars Hvidtfeldt, Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen og fra Dansk ornitologisk forening, lokal formand for Bornholm, Kåre Kristiansen.

Der blev under debatten vendt mange spændende tiltag, som ville kunne begrænse de gener som den stigende mågebestand skaber specielt for landbruget, med bl.a. rede bygning i ventilationsanlæg, spisning af foder til frilandsgrise m.m. Også de stigende problemer hvor mågerne generer restauranter med udeservering blev debatteret. Debatten foregik i en skarp, men også munter stemning, hvor også flere af de mange tilhørere fik mulighed for at komme med indlæg og spørgsmål.

Danmarks Jægerforbund havde medbragt nogle måger, som på lovlig vis var nedlagt ved regulering. Flere af disse måger blev under debatten flået og tilberedt, således at de mange tilhørere fik mulighed for at prøvesmage det magre, møre og velsmagende brystkød.

ME.

Foto: ME.