Der er konstateret  svinepest hos vildsvin i Østeuropa. Miljø og fødevarestyrelsen har udsendt flg. retningslinier for jægere.

Se her