OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

 

Stort fremmøde til jægerråds-årsmøde.

Der var fyldt godt op i Nyvestcentret da Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt jægerråds-årsmøde tirsdag d. 26-1 2016. Ca. 90 af øens jægere var mødt frem.

Efter beretninger fra henholdsvis jægerrådsformand Steen Friis, koordinatorer og hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen, var der fremsendt forslag fra Ibsker Jagtforening om udsætning af ræve på Bornholm. Dette fik sædvanen tro flere fra salen til at fremkomme med både fordele og ulemper i.f.m. en evt. udsætning af ræve. Den efterfølgende afstemning viste at 52 at de fremmødte stemte ja til udsætning mens 33 stemte imod. Forslaget går således til viderebehandling på kredsmødet d. 29-2-2016

Aftenens sidste punkt bød på lodtrækning til Naturstyrelsens jagter til efteråret. Hele 50 pladser til både hagl og riffeljagt blev udtrukket, så rigtig mange gik hjem med en ekstra jagtinvitation i lommen

Steen Friis takkede i sin formandsberetning det gode samarbejde med bl.a. Forsvaret, Regionskommunen, Naturstyrelsen, lodsejere, bestyrelse, Koordinatorer m.fl. , således at de mange forskellige aktiviteter fortsat kan være til glæde og gavn for kredsens godt 1200 medlemmer.

Se uddybende referat af jægerrådsmødet her

ME.