OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Efterårsmøde d. 30-9-2015.

 

Onsdag d. 30-9-2014 afholdt Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, efterårsmøde i Nyvestcentret, for medlemmerne af de lokale jagtforeningers bestyrelser, Bh. jægerråd samt koordinatorer. Kredsformand Steen Friis orienterede de ca. 50 fremmødte medlemmer om kredsens aktiviteter, hvorefter hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen oplyste om arbejdet i hovedbestyrelsen, forslag til nye medlemskategorier samt orienterede om Jægerforbundets RASKnatur projekt.

Niels Søndergård, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund på Kalø, fremviste et interessant og lærerigt indlæg om adaptiv vildtforvaltning, hvor der i endnu højere grad tages hensyn til de individuelle vildtarter. Jagttider på de enkelte vildtarter ville løbende kunne tilpasses alt efter bestandtæthed, skader på markafgrøder m.m.

Herefter var der indlæg fra div. koordinatorer samt input fra lokalforeningerne.

Næstformand i Bh. Jægerråd og kredsbestyrelse Michael Jørgensen har valgt at utræde af disse poster, og erstattes af Michael Bjørn. Orla Hansen bliver ny Bue-koordinator efter Søren Schov og ny vildtplejerådgiver efter Kalle Andersen, bliver Rikard Cordua. Finn Kristoffersen er tidligere tiltrådt som ny hav og strandjagt-koordinator.

Se uddybende referat af mødet her.

 

ME.