Kredsårsmøde

Den 11. Marts 2023 er der ordinært kredsmøde i Kreds 6
Mødet afholdes i Sværdborg

Link til Sværdborg Festlokaler med adresse og kørselsvejledning: http://svaerdborgfest.dk/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tidspunkt: Lørdag den 11. marts kl. 9.30
Lokation: Sværdborg, Hasbjergvej 34, Vordingborg
Tilmeldingsfrist 17. februar af hensyn til forplejning, pris 150 kr. Mere information om mødet findes her: https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=28060

Dagsord
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Under dagsordenens punkt 5 og pkt. 6 skal det oplyses, at der i 2023 ikke er valg i år.


Tilmelding er NØDVENDIG og skal foregå via lokalt Jægerrådsformand. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem. Kontakt din lokale formand for tilmelding. Jagtforeningsformanden skal efterfølgende koordinere tilmelding via jægerråd. Tilmeldinger skal foretages via Link (kommer snarest).

Koordinatorernes beretninger kan findes på kredsens hjemmeside senest 17/2-2023.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, som ikke er vedtaget af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget i Jægerråd eller lokal jagtforening, og meddeles skriftligt mindst 3 uger før møde til Kredsformanden.

Bemærk, at indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i 2023, foretages på jægerråds årsmøder og indstilling fra jægerrådsformænd skal ske inden 17/2 2023 til kredsformanden.


DJ's vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Praktisk forhold:

Da dele af arrangementet vil foregå udendørs, tilrådes det at man er passende påklædt.

Pris forplejning: 150,- betales i forbindelse med tilmeldingen.

Venlig hilsen

Bo Simonsen
Kredsformand, Kreds 6

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------