Årsmøde Kreds 6 2022
Tidspunkt: lørdag d. 19. marts 2022 kl. 09:30 - lørdag d. 19. marts 2022 kl. 16:00
Registrering slutter tirsdag d. 1. marts 2022
Sværdborg
Kontakt arrangør

Link til Sværdborg Festlokaler med adresse og kørselsvejledning: http://svaerdborgfest.dk/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kredsårsmøde 19. marts 2022 i Kreds 6

Mødet starter kl.: 10:00. Indskrivning fra kl. 9:30.

Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Under dagsordenens punkt 5. skal det oplyses, at der i 2022 ikke er valg af Hovedbestyrelsesmedlem og suppleant.

Under dagsordenens punkt 6 er der valg af kredsformand. Kandidater til kredsformandsposten meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet og oversigt over kandidater bliver offentliggjort på kredsens hjemmeside sammen med dagsorden og øvrige bilag.

Tilmelding er NØDVENDIG og skal foregå via jagtforeningsformanden. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem. Kontakt din lokale formand for tilmelding.

Koordinatorernes beretninger kan findes på kredsens hjemmeside senest 25/2-2022.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, som ikke er vedtaget af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget i Jægerråd eller lokal jagtforening, og meddeles skriftligt mindst 3 uger før møde til Kredsformanden.

Bemærk, at indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i 2022, foretages på jægerråds årsmøder og indstilling fra jægerrådsformænd skal ske inden 25/2 2022 til kredsformanden.


DJ's vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Praktisk forhold:

Ændringer til kredsens årsmøde som følge af COVID-19 vil blive oplyst på kredsens hjemmeside senest den 14. marts.

Da dele af arrangementet vil foregå udendørs, tilrådes det at man er passende påklædt.

Pris forplejning: 150,- betales i forbindelse med tilmeldingen.

Venlig hilsen

Bo Simonsen
Kredsformand, Kreds 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jægerrådene i Kreds 6 indstiller nedenstående som delegerede til årets repræsentantskabsmøde i DJ

Navn Slagelse Jægerråd (3) 
Uffe Schiøtt, Karsten Hansen, Jørgen Lang

Sorø Jægerråd(3)
Bo Grieger, Klaus Thage, Arne Nielsen

Næstved jægerråd(3)
Susan Jørgensen, Flemming Prægel, Rene Larsen

Ringsted Jægerråd(1)
John Bollhorn

Faxe(2)
Thomas Grostøl, Lars Kragh Jacobsen

Vordingborg Jægerråd(3)
Palle Keller, Jørgen Peter Larsen, Kim Madsen

Lolland Jægerråd(2)
Leif Mortensen, John Erner Bagge

Guldborgsund Jægerråd(3)
Kim Nielsen, Tom Buxbom, Jens Kahr

HB medlem
 
Christian Clausen

Kredsformand
Bo Simonsen