Ordinært kredsmøde i kreds 6

Tid: 17. juni kl. 19:00.
Dagsorden vil være iflg. Vedtægterne. Bemærk, der vil være valg af HB suppleant på dagsordenen.

Stedet vil være:

Herlufmagle-hallen
Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Hvis det på grund af Corona ikke vil være muligt at afholde et fysisk møde vil der i stedet blive afholdt et virtuelt møde.
Dette vil i så tilfælde blive annonceret på kredsens hjemmeside senest den 10/6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Jagtforeningsformand 

Vi har besluttet at udvide tilmeldingsfristen til kredsmødet. Seneste tilmelding vil være den første juni.

Tilmelding kan ske ved at sende navn, medlemsnr og email adresse til: bo@simonsen.tf

Antal fra den enkelte jagtforening er 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer.

Der vil i år ikke være mulighed for gæster eller medlemmer fra jagtforeningen uden stemmeret grundet de nuværende COVID-19 restriktioner.

Tilmelding er nødvendig grundet COVID-19 forholdsregler. Viser det sig at de gældende landsmæssige som lokale restriktioner rulles tilbage, konverteres mødet til et virtuelt møde. Deltagerne vil i dette tilfælde få tilsendt link over mail så der kan deltages over teams.

Ved almindelig fysisk afvikling af mødet anbefales det at deltagerne møder med en negativ Corona test som ikke er over 72 timer gammel, kan fremvise fuld vaccination eller har immunitetspas.

Vi har i kredsbestyrelsen besluttet at dække omkostningerne vedr. forplejning grundet den særlige COVID-19 situation.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om kredsens virksomhed.
  3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
  4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
  5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
  6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
  7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
  8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5. (Beretninger kan ses på kredsens hjemmeside)
  9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  10. Indkomne forslag. (kan ses på kredsens hjemmeside)
  11. Eventuelt.

Sted:

Herlufmagle-hallen

Ravnstrupvej 1

4160  Herlufmagle

Tid: 17. juni kl. 19:00 Indcheckning fra kl. 18:00 

På Kredsbestyrelsens vegne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jægerrådene i Kreds 6 indstiller nedenstående som delegerede til årets repræsentantskabsmøde i DJ

Navn Slagelse Jægerråd (3)
Bo Nielsen Karsten Hansen Jørgen Lang Kredsbestyrelsesmedlem Kim Jepsen Suppleant Ole Thorbjørn Petersen

Sorø Jægerråd(3)
Bo Grieger Klaus Thage Arne Nielsen Kredsbestyrelsesmedlem Henrik Skibsted Jakobsen Suppleant Nicolai Jæger Zachariassen

Næstved jægerråd(3)
Susan Jørgensen Mogens Rething Pedersen Finn Peter Watson Kredsbestyrelsesmedlem Steen Ulrich Rasmussen Suppleant Rene Larsen

Ringsted Jægerråd(1)
Benny Christensen Kredsbestyrelsesmedlem Morten Friis Knudsen Suppleant John Bollhorn

Faxe(2)
Thomas Grostøl Lars Kragh Jacobsen Kredsbestyrelsesmedlem Claus Rosdahl Suppleant

Vordingborg Jægerråd(3)
Jesper Lysholdt Jørgen P. Larsen Kim Madsen Kredsbestyrelsesmedlem Jesper Skovgaard Suppleant Stefan Hansen

Lolland Jægerråd(2)
Leif Mortensen Poul Nielsen Kredsbestyrelsesmedlem Bjarne Jensen Suppleant

Guldborgsund Jægerråd(3)
Aage Smedegaard Flemming Larsen Jacob Nielsen Kredsbestyrelsesmedlem Henrik Ringo Suppleant Ove Christoffersen

HB medlem Christian Clausen

Kredsformand Bo Simonsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreds 6 Økonomisk oversigt i PowerPoint, der fremlægges på kredsmødet, så kan de der ønsker det selv printe/udskrive til vores kreds møde d. 17/06

Tryk her for at følge link

-----------------------------------------------------------------------
Forslag til Kredsmødet 2021 fra Slagelse jægerråd

4/5 2021.

Forslag fra Slagelse Jægerråd til DJ Økonomiafdelingen.

Bestyrelsen i Slagelse Jægerråd foreslår at økonomiafdelingen i DJ arbejder på at DJ søger mulighed for at alle jagtforeninger i DJ regi får mulighed for at placere deres penge i en ”andelskasse” som skal være en fælles konto som DJ administrerer for foreningerne, dog uden at DJ kan overføre midler til andre end foreningerne, efter skriftlig anmodning.

Det skal være frivilligt for foreningerne om de ønsker at deltage.

Baggrunden for forslaget er at alle foreninger der har en konto i en bank skal have et CVR nr. og det betyder også at man dermed skal betale mellem 600 og 1000 kr. eller mere, om året i gebyr til banken for at have en foreningskonto.

Det betyder at de små foreninger bliver presset på økonomien og må derfor hæve det lokale kontingent til et niveau der betyder at medlemmerne måske melder sig ud. Mange små foreninger består tit af et konsortie tilknyttet et jagtareal og de ønsker ikke at blive lagt sammen med en større forening.

Nogle foreninger har gjort det sådan at de har en konto stående i kassererens navn, men er der lige blevet indbetalt jagtleje til kassereren på måske 50.000 kr. til næste års jagt, og kassereren pludselig afgår ved døden, indgår pengene i dødsboet da kontoen står i hans navn, derfor er det en god ide med en foreningskonto, men det betyder desværre også et gebyr til banken.

En del foreninger som har skydebaner har til gengæld det problem at der ofte står mange penge på kontoen og derfor skal betale negative renter OG gebyr for at have en foreningskonto.

Vi har talt med økonomidirektør Jens Kjær om sagen, han var positiv overfor tanken men kan ikke gøre noget på egen hånd, han skal have et forslag udefra førend han må bruge tid og resourcer på at lave en fælles økonomi pulje.

Det koster tilsammen mindst 1 mill. Kroner for jagtforeningerne tilsammen i gebyrer til banken, at have en foreningskonto, det vil nok ikke være gratis at lade DJ passe på pengene men vi vil da gerne se om det er muligt at gøre tingene på en billigere måde for foreningerne.

Dette er blot et forslag som der skal stemmes om og sendes videre til Kredsen, der hvis det godkendes, sendes videre til HB? og derefter DJ økonomi afdelingen, som vil se på det juridiske og økonomiske aspekt i forslaget og derefter, hvis det duer til noget, sender det til afstemning på Repr. Mødet, håber vi.

Der skal selvfølgelig stadig være en kasserer i hver forening og et regnskab og bogføring der skrives lokalt.

Der må ikke være solidarisk hæftelse for noget som helst.

På vegne af Slagelse Jægerråd.

Kim Jepsen.