OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Temaaften om Råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt
Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.
Program:
• Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller-Nielsen, kreds 6
• Lokale erfaringer med forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen
• Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet
• Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.
Målgruppen er jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.
Tid: Den 6. juni kl. 17.15 - 22.00
Pris:
Medlemmer 224 kr. Ikke medlemmer 524 kr. Derudover kan der bestilles sandwich og drikkevarer til kr. 75.
Frist for tilmelding:
Gerne inden den 13. maj

Sted:
Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670, Greve