Temaaften om Råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt
Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.
Program:
• Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller-Nielsen, kreds 6
• Lokale erfaringer med forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen
• Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet
• Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
• Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.
Målgruppen er jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.
Tid: Den 6. juni kl. 17.15 - 22.00
Pris:
Medlemmer 224 kr. Ikke medlemmer 524 kr. Derudover kan der bestilles sandwich og drikkevarer til kr. 75.
Frist for tilmelding:
Gerne inden den 13. maj

Sted:
Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670, Greve