OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. juni 2020

Strandjagt

Netværk for Strandjagtforeninger

Tekst: Netværk for Strandjagtforeninger
Foto:

G'aften Strand- og havjagtudvalg

På de sidste par møder har vi drøftet en ny struktur i udvalget. På sidste møde nåede vi ikke det omfattende punkt på dagsordenen - og så kom Corvid-19 med aflysninger af kredsmøder, valg m.v.

Et af punkterne i "struktur papiret" var at få etableret et netværk af strandjagtforeninger (foreninger, der har strandjagt på programmet, bor ved gode strandjagtområder eller på anden måde har udvist interesse for strand- og havjagt). 

Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt videre i processen, og sammen med formand Claus Lind Christensen har vi følgende forslag:

Strand- og havjagtudvalget samt formænd eller en repræsentant for ovenstående jagtforeninger inviteres til en drøftelse af vore muligheder, og hvordan vi organiserer strand- og havjagten i fremtiden. 

Baggrunden for initiativet er, at vi ønsker at bringe gruppen af strand- og havjægere tættere sammen i DJ. Antallet af medlemmer, der dyrker den frie jagt, er ikke stigende. Måske kan vi finde løsningen. 

Invitationen kommer på JægerNyt og ved personlig opfordring.

Vi tænkte os, at mødet skulle foregå som et virtuelt møde, hvor et panel bestående af Claus Lind, Niels Henrik Simonsen og undertegnede skulle sidde i Jagtens Hus, mens de inviterede skulle tilgå via videokonference - måske Teams. 

Der vil blive udfærdiget en dagsorden for mødet, og en udførlig vejledning i systemet vil ligeledes blive udsendt.

Jeres job vil så blive at "prikke" de aktuelle foreningsformænd/repræsentanter i jeres område på skulderen - så de deltager i mødet!

Kom gerne med en kommentar!

Mvh/

John Friborg 

johnfriborg@gmail.com

På vegne af:

Hav Og Strand Fyn

Stige Jagtforening

v/Torben Pedersen

Bjergfyrvangen 21B

5270 Odense N

Tlf 23727099

Mail: Stige@webspeed.dk