OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsårsmøde 5. marts 2020

Dalum Landbrugsskolen
Landbrugsvej 65
5260 Odense
Indskrivning fra kl. 18.15 til 18.45
Der skal forvisset medlemsbevis enten i papir form eller som app
Hver Jagtforening kan deltage med 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer.
Tilmelding til Kredsformand Ejgil V. Jensen på
mail evj@fritid.tele.dk Med navn og medlems nr.


Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om kredsens virksomhed ved kredsformand, Ejgil V. Jensen
4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug ved kasserer Tonny S. Mikkelsen
5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved HB medlem Ejgil V. Jensen.
6. Orientering ved DJ formand Claus Lind Christensen.
7. Orientering om DJ´s økonomi ved direktør Michael Stevns.
8. Orientering fra Aktivitetskoordinatorer.
9. Valg af kredsformand.
10. Valg af Hovedbestyrelse medlem.
11. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen.
12. Valg af Aktivitetskoordinatorer.
13. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
14. Indkomne forslag.
15. Evt.