Stormøde på Fyn

Emne Ny struktur i Danmarks jægerforbund.
Afholdes på Dalum Landbrugsskole torsdag 26. september
kl. 19 til 21,30
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er velkomne.