OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. juli 2017

Nye vildtplejerådgivere søges i Kreds 5

Vildtplejerådgiverne bistår kredsens lokale jagtforeninger og andre jagt og naturinteresserede i vejledning og formidling inden for vildt- og naturpleje. Og hjælper med at finde potentielle markvildtlav i lokalområdet.

Der er ikke tale om rådgivning til enkeltpersoner og virksomheder, men grupper i forbindelse med foredrag, markvandringer, dyrskuer, messer og lign.

 

Som frivillig vildtplejerådgiver arbejder du med:

- Foredragsvirksomhed inden for emnerne:

· Vildtpleje for markvildt

· Vildtpleje for hjortevildt

· Vildtpleje for trækvildt

- Afholdelse af informative arrangementer i felten eks. Markvandringer

- Deltagelse i messer, dyrskuer mv.

- Identificere potentielle markvildtslav, samt andre samarbejdsmuligheder knyttet til natur- og vildtpleje i kredsen

 

 

Fagligt forventer vi, at du har:

- Jagttegn og er aktiv jæger

- Grundlæggende indsigt i vildtets krav til levesteder

- Grundlæggende indsigt i udsætning af vildt, fodring, afskydning og regulering

- Erfaring inden for praktisk vildtforvaltning. I Danmarks Jægerforbund arbejder vi med vildtet i de tre søjler – markvildt – trækvildt og hjortevildt.

- Kendskab til land- og skovbrugets produktionsvilkår og præmisser

 

 

Af personlige kompetencer forventer vi, at du:

- Er udadvendt og åben af natur

- Kan udvise konduite

- Kan fungere som bindeled mellem jægere og lodsejere

- Er tro mod den fastlagte DJ’ strategi og DJ´s natursyn

- Er indstillet på at samarbejde med de øvrige kredskoordinatorer samt andre naturinteressenter

- Har forståelse for andre organisationer, deres politikker og kan agere i et felt med forskellige holdninger til jagt og natur

- Er velbevandret i brug af PC – særligt Office pakken, mails og internet.

 

 

Tidligst i 2018 tilbydes et spændende og udviklende uddannelsesforløb. Uddannelsen afsluttes med en eksamen hvor kandidaten skal bestå. Vildtplejerådgiverne klædes fagligt på af Jægerforbundets Rådgivnings- og Uddannelsesafdeling. Vildtplejerådgiveren refererer til kredsformanden i kreds 5.

Spørgsmål kan rettes til kredsformanden på tlf. 81730995. Der kan fremsende en motiveret ansøgning til msjagt@gmail.com senest den 1. september 2017.

Tekst: DJ, Kreds 5