Nye vildtplejerådgivere søges i Kreds 5

Vildtplejerådgiverne bistår kredsens lokale jagtforeninger og andre jagt og naturinteresserede i vejledning og formidling inden for vildt- og naturpleje. Og hjælper med at finde potentielle markvildtlav i lokalområdet.

Der er ikke tale om rådgivning til enkeltpersoner og virksomheder, men grupper i forbindelse med foredrag, markvandringer, dyrskuer, messer og lign.

 

Som frivillig vildtplejerådgiver arbejder du med:

- Foredragsvirksomhed inden for emnerne:

· Vildtpleje for markvildt

· Vildtpleje for hjortevildt

· Vildtpleje for trækvildt

- Afholdelse af informative arrangementer i felten eks. Markvandringer

- Deltagelse i messer, dyrskuer mv.

- Identificere potentielle markvildtslav, samt andre samarbejdsmuligheder knyttet til natur- og vildtpleje i kredsen

 

 

Fagligt forventer vi, at du har:

- Jagttegn og er aktiv jæger

- Grundlæggende indsigt i vildtets krav til levesteder

- Grundlæggende indsigt i udsætning af vildt, fodring, afskydning og regulering

- Erfaring inden for praktisk vildtforvaltning. I Danmarks Jægerforbund arbejder vi med vildtet i de tre søjler – markvildt – trækvildt og hjortevildt.

- Kendskab til land- og skovbrugets produktionsvilkår og præmisser

 

 

Af personlige kompetencer forventer vi, at du:

- Er udadvendt og åben af natur

- Kan udvise konduite

- Kan fungere som bindeled mellem jægere og lodsejere

- Er tro mod den fastlagte DJ’ strategi og DJ´s natursyn

- Er indstillet på at samarbejde med de øvrige kredskoordinatorer samt andre naturinteressenter

- Har forståelse for andre organisationer, deres politikker og kan agere i et felt med forskellige holdninger til jagt og natur

- Er velbevandret i brug af PC – særligt Office pakken, mails og internet.

 

 

Tidligst i 2018 tilbydes et spændende og udviklende uddannelsesforløb. Uddannelsen afsluttes med en eksamen hvor kandidaten skal bestå. Vildtplejerådgiverne klædes fagligt på af Jægerforbundets Rådgivnings- og Uddannelsesafdeling. Vildtplejerådgiveren refererer til kredsformanden i kreds 5.

Spørgsmål kan rettes til kredsformanden på tlf. 81730995. Der kan fremsende en motiveret ansøgning til msjagt@gmail.com senest den 1. september 2017.

Skrevet af: DJ, Kreds 5, 12. juli 2017