Vi (jeg) skal holde en række kurser i jægerrådsarbejde i alle kredse i det tidlige efterår (september og oktober). Foreløbig regner vi med at holde ét kursus i hver kreds (med forbehold for flere), og har i den forbindelse brug for hjælp fra jer til at finde egnede lokaler. Forventet deltagerantal er 15-20 pr. kursus, som strækker sig over 2 moduler. 1. modul: fredag kl. 15 til lørdag kl. 15 2. modul: hverdags aften kl. 17-22 Der skal gerne være mulighed for at spise aftensmad og lave kaffe i lokalerne, og da vi håber at jægerrådsmedlemmerne deltager i en anden kreds end deres ”hjemmekreds” må der også gerne være mulighed for overnatning (ifbm. modul 1), på stedet, eller i nærheden. Desuden må der meget gerne være projektor i lokalerne (men denne kan også medbringes) og gerne et lærred, eller en hvid væg. Altså: - et lokale til 15-20 mand - mulighed for spisning, og for at lave kaffe - helst projektor og lærred/hvid væg - mulighed for overnatning på stedet, eller i nærheden - til rådighed i september eller oktober Håber i kan hjælpe mig med at finde egnede lokaler.

Med venlig hilsen

Karl-Åge Dalbæk Andersen

Konsulent Danmarks Jægerforbund Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 ● 8410 Rønde

Telefon (+45) 88 88 75 00 ● Mobil (+45) 26 27 61 24

E-mailadresse kda@jaegerne.dk