OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nye regler for oprettelse af kurser i Kreds 5

Regler for afvikling af  kurser i kreds 5, Danmarks Jægerforbund.

Kredsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 11. februar 2016 besluttet følgende procedure for accept og igangsætning af kurser.

Ønsker en jagtforening eller en gruppe jægere et kursus oprettet, hvor kredsen har en koordinator tilknyttet aktiviteten, skal de rette henvendelse til kredsens kursuskoordinator. Ved direkte henvendelse til DJ´s kursusafd. skal afdelingen således henvise til kursuskoordinatoren. Kursuskoordinatoren retter derefter henvendelse til aktivitetskoordinatoren, for det pågældende område, for at klarlægge behovet i kredsen. 

Er aktivitetskoordinatoren og kursuskoordinatoren enige om behovet for et nyt kursus, retter kursuskoordinatoren (men først der) henvendelse til DJ´s kursus afd. og beder Dem oprette kurset. 

Kan kursuskoordinatoren og aktivitetskoordinatoren ikke opnå enighed, bringes sagen for kredsbestyrelsen, som vil træffe en endelig afgørelse. Kurser med 100% deltagelse af kursister fra andre kredse er naturligvis kreds 5 uvedkommende. Begrundelsen for beslutningen skal ses i lyset af, at kun vi med lokalkendskab har den fornødne viden, om behovet for ny uddannelser af instruktører. Endelig er der det økonomiske aspekt. En ny flugtskydningsinstruktør koster fx DJ ca. 900 kr. Penge vi gerne ser anvendt, helt eller delvist, på efteruddannelse af eksisterende instruktører.

Generelt bedes jagtforeningerne oplyse ALLE kurser til kursuskoordinatoren, således der er fuldt overblik over kursusaktiviteten i kredsen

Med venlig hilsen

Kredsformand Georg G. Jensen

Kursuskoordinator Torben Jensen