OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

                        Pressemeddelelse!

 

Jægerråd Middelfart – som er en ”overbygning” til de fleste jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund i Middelfart kommune, indbyder hermed alle til markvandring i det lokale markvildtslav Nr. Aaby Syd – som strækker sig arealdækkende fra Gadstrup i øst over Udby – Viby – Vesterdal og Kauslunde/Gamborg i Vest. Ind imellem er der selvfølgelig ejendomme som ikke er med i lavet – men som vi håber med tiden vil gå med, da der ikke er noget man er tvunget til – man bestemmer selv hvor meget man vil udvikle sin vildtpleje – Men jeg understreger – der må ikke udsættes agerhøns!

Vi vil ikke se hele området denne gang – men fokuserer nærmere på et af de større og veldrevne landbrug, hvor vi også mødes og slutter så vandringen bliver snarere kørsel.

Mads Møller vil præsentere ejendommen med drift form m.m. endvidere vil Jakob Bergmann Nielsen Markvildtsrådgiver fra Danmarks Jægerforbund fortælle om ejendommens vildtpleje plan, så er det meningen vi kører en tur med nogle stop undervejs Herefter er det meningen Finn Schouboe – ”Vesterdal Gaarden” som er lavets kontaktperson, vil præsentere og fortælle lidt om markvildtlavet.

Vi samles til sidst i maskinhuset hvor man kan stille yderligere spørgsmål samtidig ka man nyde en øl eller vand.

For en god ordens skyld vil jeg nævne at der overordnet er en national Markvildtsgruppe hvor Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen, Landbrug og Fødevarer, Friluftrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse er med!

Vi mødes på adressen:      

Nymarksvej 8, 5500 Middelfart

Den 7. september        Kl. 19.00

Temaet er: ”Mark vildt og effektiv landbrugsdrift – se mulighederne”

Alle er velkommen!

Entré en ”tyver”

 

Med venlig hilsen

Niels Christian Johansen

Jægerråd Middelfart