Pressemeddelelse vedr. sygdom og forvaltning i det fynske råvildt!

Jægerråd Middelfart valgt at invitere Dyrlæge Mariann Chrièl fra DTU – samt vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun nst. - swana Fyn, for dels at belyse status for sygdommen i det fynske råvildt – og dels at rådgive og anvise hensigtsmæssig afskydning af bestanden.

En udfordrende påstand er nok at der skydes alt for meget "til væggen " og for lidt til fryseren – de færreste jægere tænker nok ikke på bestandens "ve og vel" – bæredygtighed, så et godt spørgsmål er efterhånden, hvor længe kan det fortsætte at man uhæmmet nærmest kun skyder bukke? Er vi ved at være der, hvor vi skal anmode lovgiverne om indskrænkninger i jagttiden på råbuk om sommeren eventuelt at "flytte den" – nærme sig den svenske jagttid (fra 16. aug. -) er det derfor sygen fortsætter – ikke nær så ofte – men af helt naturlige årsager, da bestanden flere steder er reduceret med over 80% - har man fundet frem til en diagnose – nogle påstår jo vedholdende at det har man – hvilket lyder meget usandsynligt. Andre påstår at vi har haft for tæt bestand her på Fyn, hvilket betegnes som det rene nonsens – da man på Bornholm har en virkelig stærk bestand, som står betydelig tættere end her på Fyn.

De to som holder indlæggene har tidligere causeret over emnerne andet steds på Fyn – men da man stadig finder faldvildt, (døde dyr) mener vi der er behov for belyse det igen. De er i øvrigt kendt for at supplere hinanden på en humørfyldt facon – Mariann også kendt fra hygiejne kursus for os jægere – og Lars Erlandsen som blandt andet eksaminerer vore kommende jægere.

Det foregår i Ejby Hallen onsdag den 23. – 11. – kl. 19. 00 (onsdag otte dage). Jeg vil gerne vide lidt om hvor mange vi bliver, derfor er tilmelding nødvendig 4037 3894

Entre – kaffe og kage er 60 kr. Jagttegns elever iflg. med læreren får lidt rabat

Vel Mødt!

Niels Christian Johansen

Jægerråd Middelfart