OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

 

Pressemeddelelse vedr. sygdom og forvaltning i det fynske råvildt!

Jægerråd Middelfart valgt at invitere Dyrlæge Mariann Chrièl fra DTU – samt vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun nst. - swana Fyn, for dels at belyse status for sygdommen i det fynske råvildt – og dels at rådgive og anvise hensigtsmæssig afskydning af bestanden.

En udfordrende påstand er nok at der skydes alt for meget "til væggen " og for lidt til fryseren – de færreste jægere tænker nok ikke på bestandens "ve og vel" – bæredygtighed, så et godt spørgsmål er efterhånden, hvor længe kan det fortsætte at man uhæmmet nærmest kun skyder bukke? Er vi ved at være der, hvor vi skal anmode lovgiverne om indskrænkninger i jagttiden på råbuk om sommeren eventuelt at "flytte den" – nærme sig den svenske jagttid (fra 16. aug. -) er det derfor sygen fortsætter – ikke nær så ofte – men af helt naturlige årsager, da bestanden flere steder er reduceret med over 80% - har man fundet frem til en diagnose – nogle påstår jo vedholdende at det har man – hvilket lyder meget usandsynligt. Andre påstår at vi har haft for tæt bestand her på Fyn, hvilket betegnes som det rene nonsens – da man på Bornholm har en virkelig stærk bestand, som står betydelig tættere end her på Fyn.

De to som holder indlæggene har tidligere causeret over emnerne andet steds på Fyn – men da man stadig finder faldvildt, (døde dyr) mener vi der er behov for belyse det igen. De er i øvrigt kendt for at supplere hinanden på en humørfyldt facon – Mariann også kendt fra hygiejne kursus for os jægere – og Lars Erlandsen som blandt andet eksaminerer vore kommende jægere.

Det foregår i Ejby Hallen onsdag den 23. – 11. – kl. 19. 00 (onsdag otte dage). Jeg vil gerne vide lidt om hvor mange vi bliver, derfor er tilmelding nødvendig 4037 3894

Entre – kaffe og kage er 60 kr. Jagttegns elever iflg. med læreren får lidt rabat

Vel Mødt!

Niels Christian Johansen

Jægerråd Middelfart