OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde 2021.

Indkaldelse til det ordinære kredsmøde i kreds 4, Sydjylland

 

 

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30 – 22.00 i Jels Motel og Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels 6630 Rødding. 

 

Klik her for tilmelding. 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
  4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
  5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
  6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
 4. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
  8. Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
  9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  10. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

 

Ad 1.

Kredsbestyrelsen foreslår: Fin Sørensen

 

Ad 2.

Beretningen gives af kredsformanden. De ordførende koordinatorer besvarer spørgsmål og beretter.

 

Ad 3.

Den af jægerforbundet godkendte regnskabsoversigt er lagt frem på mødet. Regnskabet skal ikke godkendes, da dette sker i forbindelse med jægerforbundets regnskab.

 

Ad 4.

Jens Venø Kjellerup ,Claus Lind Christensen og Karen Friis  giver en orientering

 

Ad 5.

2021 er ikke valgår.

 

Ad 6.

2021 er ikke valgår i kreds 4

 

Ad 7.

Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges af de enkelte Jægerråd. Derfor sker handlingen ikke på dette møde.

 

Ad 8.

Kredsbestyrelsen udpeger løbende koordinatorer og dette kan være svært. Kredsen foreslår, at dette fortsat sker og at navnene på koordinatorerne, hvert år forelægges kredsmødet.

 

Ad 9.

Kredsbestyrelsen foreslår at valget af repræsentantskabsmedlemmer følger indstillingerne fra Jægerrådsmøderne, hvor disse er valgt. Fordelingen sker efter samme fordelingsnøgle som sidste år. Repræsentantskabet i kreds 4 består af 68 medlemmer.

 

Ad 10.

Der er ikke indkommet forslag               

 

 

 

Ad. 11.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Poul Bundgaard

Kredsformand