OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde 2020

Jels Motel og Sportscenter. Ørstedvej 10. 6630 Rødding 

Dato 22/3-2020 kl 10.00-16.00 

Husk ved tilmelding at angive Jagtforening.

 

Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender.


Kredsmødet er sammensat af:
1. Kredsbestyrelsen
2. Formændene for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd
3. Fagkoordinatorerne
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem & Suppleant
6. Valg af kredsformand. ikke på valg i 2020
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem
8. Valg af fagkoordinatorer.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Tilmelding via Linket til flexmind    KLIK HER

14 dage før mødet sendes mail med dagsorden ud til foreningerne via jægerrådene.

Mvh. Kredsbestyrelsen.