Kredsmøde 2020.

Kredsmøde 2020.  

Dato: 10-08-2020 

Tid:  19:00-22:00

Jels Motel og Sportscenter. Ørstedvej 10. 6630 Rødding

Tilmeld inden: 04-08-2020 23:59

Indskrivning fra kl. 18.00.

Tilmelding til Kredsformand Poul Bundgaard på mail poul.b@bbsyd.dk
Ved tilmelding skal der opgives navn samt medlemsnr. på deltagerne, og hver jagtforening har et mandatkort pr. påbegyndt 50 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2. Ikke i 2020.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening i jægerrådets område. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, dvs. 20. juli 2020.
Endelig dagsorden sendes via email til de i foreningerne valgte repræsentanter via formanden for jægerrådet senest 14 dage før kredsmødet.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen Kreds 4