OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde 2020.

Kredsmøde 2020.  

Dato: 10-08-2020 

Tid:  19:00-22:00

Jels Motel og Sportscenter. Ørstedvej 10. 6630 Rødding

Tilmeld inden: 04-08-2020 23:59

Indskrivning fra kl. 18.00.

Tilmelding til Kredsformand Poul Bundgaard på mail poul.b@bbsyd.dk
Ved tilmelding skal der opgives navn samt medlemsnr. på deltagerne, og hver jagtforening har et mandatkort pr. påbegyndt 50 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2. Ikke i 2020.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening i jægerrådets område. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, dvs. 20. juli 2020.
Endelig dagsorden sendes via email til de i foreningerne valgte repræsentanter via formanden for jægerrådet senest 14 dage før kredsmødet.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen Kreds 4