Struktur og Hjortevildts møder i Kreds 4.

Torsdag d. 24. okt. Kl. 19.00 Ansager Jagtforenings Klubhus

Sønderbro 39b, Ansager. 

 

Mandag d.28. okt. Kl. 19.00 Agerskov kro

Hovedgaden 3, Agerskov. 

 

 Alle DJ medlemmer er velkomne. Der foretages ingen afstemninger. Der diskuteres og debatteres med henblik på at vi alle kan tage drøftelserne med til baglandet, herunder ikke mindst i Jægerrådene, på et solidt grundlag.

 

  1. Velkommen, kort oplæg, v. Poul Bundgård

 

  1. Strukturdebat, afsluttende redegørelse for den videre proces i HB, Jægerråd mv.  v/ Poul Bundgård/Jens Venø

 

  1. Hjortevildtgruppens arbejde.

      HVG lokale arbejde set i relation til de nationale målsætninger.

      De jagtetiske regler for hjortevildt – arealkravet indhold og konsekvenser

                  Spørgsmål og debat   Ole Holm/Jens Hangaard

 

      4.  Afsluttende perspektivering vedr. det videre forløb mht.

      Hjortevildt-debatten  v/ Jens venø 

 

      Poul Bundgaard 

      Kredsformand