Invitation Vildsvin i Sønderjylland.

Baggrund: På grund af indsatse mod Afrikansk svinepest har Folketinget besluttet en handlingsplan som skal eliminere truslen fra vildsvin som smittespreder i Danmark. I samarbejde med Landbrug & Fødevare har Danmarks Jægerforbund inviteret Dr. Oliver Keuling fra den Veterinære Højskole i Hannover og H. A. Hewicker fra det tyske Jægerforbund i Schleswig-Holsten, for at fortælle om den tyske forskning og de tyske erfaringer herunder indsatsen mod Afrikansk svinepest i det nordlige Tyskland.

Tid: Tirsdag d. 19. februar fra kl. 18.30 til 22.00 Sted: LandboSyd, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa

Arrangementet finansieres af Naturstyrelsen.

Tilmelding skal ske til Kredsformand, Poul Bundgaard. Mobil: 24608729 eller Mail: poul.b@bbsyd.dk

NB! Oplæggene ved Oliver Keuling og H. A. Hewicker vil foregå på tysk!

Program

Kl. 18.30 – 18.40 Velkomst ved NN fra L&F og Poul Bundgaard, Kredsformand i Danmarks Jægerforbund

Kl. 18.40 – 19.40 Vildsvins bestandsdynamik og habitatbrug, v. Dr. Oliver Keuling

Kl. 19.40 – 20.00 Kaffe

Kl. 20.00 – 21.00 Erfaringer fra Schleswig-Holsten med at forvalte vildsvin i nyetablerede områder og indsatsens mod Afrikansk svinepest i Nordtyskland. v. H. A. Hewicker

Kl. 21.00 – 21.30 Danske anbefalinger her og nu, ved Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund og Klaus Sloth, Natyrstyrelsen Sønderjylland

Kl. 21.30 – 22.00 Diskussion og afrunding