OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Invitation Vildsvin i Sønderjylland.

Baggrund: På grund af indsatse mod Afrikansk svinepest har Folketinget besluttet en handlingsplan som skal eliminere truslen fra vildsvin som smittespreder i Danmark. I samarbejde med Landbrug & Fødevare har Danmarks Jægerforbund inviteret Dr. Oliver Keuling fra den Veterinære Højskole i Hannover og H. A. Hewicker fra det tyske Jægerforbund i Schleswig-Holsten, for at fortælle om den tyske forskning og de tyske erfaringer herunder indsatsen mod Afrikansk svinepest i det nordlige Tyskland.

Tid: Tirsdag d. 19. februar fra kl. 18.30 til 22.00 Sted: LandboSyd, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa

Arrangementet finansieres af Naturstyrelsen.

Tilmelding skal ske til Kredsformand, Poul Bundgaard. Mobil: 24608729 eller Mail: poul.b@bbsyd.dk

NB! Oplæggene ved Oliver Keuling og H. A. Hewicker vil foregå på tysk!

Program

Kl. 18.30 – 18.40 Velkomst ved NN fra L&F og Poul Bundgaard, Kredsformand i Danmarks Jægerforbund

Kl. 18.40 – 19.40 Vildsvins bestandsdynamik og habitatbrug, v. Dr. Oliver Keuling

Kl. 19.40 – 20.00 Kaffe

Kl. 20.00 – 21.00 Erfaringer fra Schleswig-Holsten med at forvalte vildsvin i nyetablerede områder og indsatsens mod Afrikansk svinepest i Nordtyskland. v. H. A. Hewicker

Kl. 21.00 – 21.30 Danske anbefalinger her og nu, ved Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund og Klaus Sloth, Natyrstyrelsen Sønderjylland

Kl. 21.30 – 22.00 Diskussion og afrunding