OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. maj 2022

Flugtskydningskoordinator søges i kreds 3

Danmarks Jægerforbund har fokus på udvikling af uddannelse samt aktiviteter for haglskydning i Danmark,

Tekst: Reidar Lænø
Foto: Søren Beuchert

Derfor har vi brug en koordinator, der brænder for haglskydning i kreds 3

Vil du være en del af fællesskabet og varetage kredsens interesser på haglskydningsområdet, ved at gennemføre og skabe aktiviteter, uddannelser og prøver på en professionel måde. Og herigennem at imødekomme medlemmernes behov og øge antallet af medlemmer af Danmarks Jægerforbund? Så er der nu mulighed for at blive kredsens nye Flugtskydningskoordinator flugtskydning i Kreds 3.

Dine opgaver og ansvarsområder:

 • sikre koordinering af haglskydeprøver og konkurrencer i kredsen, så de overholder, de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer.
 • sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne.
 • i nødvendigt omfang yde bistand til baner og instruktører, samt sekretariatet indenfor området.
 • deltage i udvalgsmøder i DJ’s Flugtskydningsudvalg og arbejde til enhver tid for det i udvalget besluttede.
 • i samarbejde med Flugtskydningsudvalget sikre aktiviteter, undervisning/uddannelse og at prøver bliver afholdt i kredsen.
 • -i samarbejde med kredsbestyrelsen og områdets sagkyndige, instruktører skabe forståelse og netværk, så aktiviteterne styrkes for dermed at sikre udvikling og fremdrift på området.
 • skabe et netværk og team i kredsen mellem baner, instruktører og hjælpere.

Faglige kompetencer:

 • Har gode organisatoriske evner samt evt. erfaring med at motivere frivillige.
 • Interesseret i at skabe udvikling af jægernes skydefærdigheder.
 • Uddannet flugtskydningsinstruktør.

Personlige styrker:

 • Kunne samarbejde på en konstruktiv måde, der skaber tillid og gode relationer.
 • Kan gå foran med Kredsbestyrelsen i ryggen.
 • Er serviceorienteret og fokuseret på medlemmernes behov og DJ’s værdier.Har et godt overblik og gode formidlingsevner både på skrift og i tale.
 • En udadvendt, lyttende og tillidsvækkende personlighed
 • Almindelig bruger af IT-systemer

Vi tilbyder:

 • Onboarding forløb i opstartsfasen via kredsens bestyrelse og DJ’s administration.
 • Telefon- samt befordringsgodtgørelse i henhold DJ’s retningslinjer for kredse.
 • Beklædning med logo til brug i forbindelse med arrangementer, møder m.v.
 • Personlige udviklingsmuligheder i en professionel organisation.
 • DJ Lederuddannelsen for Frivillige

Organisatorisk refererer du til kredsformanden.

Stilling søges ved at sende en ansøgning til Kredsformanden på mail : rl@midtjagt.dk Ansøgning skal indeholde en kort motivation for ansøgning og beskrivelse af dig, samt angivelse af medlemsnr, DJ-forening, navn, telefonnr. og adresse.

Ansøgningsfrist: 22. maj 2022

Tiltrædelse: snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kredsformand Reidar Lænø (kreds 3), tlf.: 21 26 25 99

Alle henvendelser behandles diskret og efter gældende regler for dataforordningen.