OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Tema aften om då- og kronvildt, den 20. juni 2018 kl. 18.30 – 22.00, i Silkeborg

Danmarks Jægerforbund inviterer til en spændende temaaften om då- og kronvildtforvaltning.

  • Program
    Historik for nuværende målsætning og baggrund for fastsættelse v/regional hjortevildtsformand Knud Pedersen, kreds 2
  • Betydning af bestandssammensætning v/ Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Refleksioner om opsætning af målsætninger i vildtforvaltning – fordele og ulemper v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Metoder for måling af om vi når målsætningerne v/Lars Haugaard, DCE, AU
  • Dynamisk forvaltning af vildtbestande – muligheder og begrænsninger v/Torben Schulz Jensen, hovedbestyrelsen, DJ
  • Erfaringer fra udlandet med forskellige forvaltningsmodeller og metoder for måling /Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Udfordringer i den praktiske forvaltning v/Ole Holm, kronhjorte.dk
  • Debat om nuværende målsætninger og bud på revision af målsætninger

Pris: Kr. 80,- Prisen er inkl. kaffe/kage.

Tilmelding: http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/5p5d0f

Tilmeldingsfrist: 10. juni 2018

Adresse: Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg.

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ