Tema aften om då- og kronvildt, den 20. juni 2018 kl. 18.30 – 22.00, i Silkeborg

Danmarks Jægerforbund inviterer til en spændende temaaften om då- og kronvildtforvaltning.

  • Program
    Historik for nuværende målsætning og baggrund for fastsættelse v/regional hjortevildtsformand Knud Pedersen, kreds 2
  • Betydning af bestandssammensætning v/ Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Refleksioner om opsætning af målsætninger i vildtforvaltning – fordele og ulemper v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Metoder for måling af om vi når målsætningerne v/Lars Haugaard, DCE, AU
  • Dynamisk forvaltning af vildtbestande – muligheder og begrænsninger v/Torben Schulz Jensen, hovedbestyrelsen, DJ
  • Erfaringer fra udlandet med forskellige forvaltningsmodeller og metoder for måling /Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Udfordringer i den praktiske forvaltning v/Ole Holm, kronhjorte.dk
  • Debat om nuværende målsætninger og bud på revision af målsætninger

Pris: Kr. 80,- Prisen er inkl. kaffe/kage.

Tilmelding: http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/5p5d0f

Tilmeldingsfrist: 10. juni 2018

Adresse: Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg.

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ