OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Hermed lidt information om aktiviter i kreds 3

Jagtinspiration 2018 

Lørdag d. 22/9 afholdes der ‘Jagtinspiration 2018’ i Jagtens Hus på Molsvej 34, Rønde. 
Arrangement er et non profitabelt arrangement, som DJ lægger hus til - Se mere på i vedhæftet program og på www.jagtinspiration.dk
      

Strukturudvalg i DJ

I forbindelse med repræsentantskabets beslutning i maj 2018 om at nedsætte et strukturudvalg i DJ, har kredsen indstillet kandidater til vores HB medlem Torben Schulz Jensen, som har godkendt indstillinger. Blandt de indstillede fra Kreds 3 og andre kredse, vil der efterfølgende blive udvalgt medlemmer til det kommende strukturudvalg. Det forventes at udvalgets medlemmer vil blive offentligtgjort i løbet af 2-3 uger. 
Formål med udvalg er at udvikle en forslag til en ny struktur i DJ til repæsentantskabsmødet i 2019, men hvis denne ikke er klar eller det vurderes at der skal bruges mere tid, vil beslutning blive udsat til 2020. 
I forbindelse med udvalgets arbejde og forslag vil der blive afholdt dialogmøder rundt omkring i landet, således at der bliver mulighed for en dialog omkring forslag inden endelig forslag fremstilles. Information om disse vil blive annonceret senere. 
Hvis i har spørgsmål til udvalget og proces, må i meget gerne kontakte Torben eller mig.
      
Fællesmøde med kredsformænd, aktivitetsudvalgsformænd og administrationen d. 27/8
Der afholdes fælles med Administrationen d. 27/8, hvor jeg gerne vil høre om i har emner, ros og ris, som i ønsker bliver behandlet.
Dette sendes til mig på mail rl@mail.dk
      

Ulv observeret på Nord Djursland

Som mange sikkert har set på Facebook osv. er der observeret ulv på Norddjursland af Naturhistorisk museum og Aarhus Universitet, som overvåger de danske ulve for Miljøstyrelsen. Jeg må også erkende, at når ulven kommer tæt på, så kan følelserne løbe af med ‘en. Men her er det vigtigt, at vi Jægere ikke løber med, men holder en sober og konstruktiv dialog i de medier vi anvender Samtidig vil jeg opfordre at vi deler observationer med hinanden, dvs. i Hjortevildtlauget og med naboen, samt på ulveatlas.dk. Således, at vi gennem fakta og ikke rygter, kan have en dialog om ulven og de udfordringer dette eventuelt måtte give. Kredsen vil også meget gerne have evt. billeder og historier på observationer. Disse sendes til  rasmus.kjeldgaard@gmail.com
I er også er meget velkommen til at kontakte Kredsen eller Hjortevildts formand Per Therkildsen (pertherkildsens@gmail.com) hvis i har spørgmål eller lignende omkring ulv.
      

 

Lederuddannelse

DJ’s lederuddannelse starter op igen d. 6-8 september med grundmoduler. Tilmeldingsfrist er d. 23/8.
      
Med en nært forstående jagtsæson, som er igang for gåse jægere, vil jeg ønske jer Knæk og Bræk.  
      
Venlig hilsen
Reidar Lænø