Offentliggjort den: 25. marts 2024

Danmarks Jægerforbunds Natursyn - Udkast

På Kreds 1's årsmøde marts 2024, blev de fremmødte præsenteret for "Danmarks Jægerforbunds Natursyn" - et udkast til, hvordan forbundet ser det.

"Om Natursynet - Danmarks Jægerforbundsnatursyn definerer vores overordnede holdning til den natur, der omgiver os og fastsætter dermed et grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre God jagt i generationer.
Natursynet skuer frem og kan anvendes i en nutidig og fremtidig kontekst.
For at sikre, at natursynet er retningsgivende og ikke mister aktualitet, understøttes det af positionspapirer om relevante emner, der tager udgangspunkt i DJ’s fastsatte politiske målsætninger.

Danmark Jægerforbund
2024"

Læs mere her

Kilde:
Hovedbestyrelsesmedlem
Christian Clausen