Offentliggjort den: 05. juli 2023

Hjortevildt i Himmerland offentligt møde

Den 21. august er der møde om hjortevildt i Himmerland.

Er du nysgerrig og har du interesse i at høre mere, så skal du deltage!

Mødet starter kl. 19.00 og finder sted på Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe.

Dagsorden:

  1. Rammerne for forvaltning af hjortevildt. Status og hvilken fremtid kigger vi ind i? Torben Schultz Jensen,
    DJ´s hjorteudvalg.

  2. Hvorfor flere gamle hjorte? Problematikker i forhold til fodring af hjortevildt. Lene Midtgaard, Vildt-og Naturkonsulent. Danmarks Jægerforbund. 

  3. Erfaringer med opstart af samarbejde om forvaltningen af dåvildt. Klaus Røn Landbo, Midthimmerlands Dådyrlaug.

  4. Danmarks Naturfredningsforenings syn på hjortevildtsforvaltning. Anton Thøger Larsen, Hjortevildtsgruppe Himmerland.

  5. Bestande af kron-og dåvildt i Himmerland. Afskydning, jagttider mv. Niels Quist-Jensen, Hjortevildtsgruppe Himmerland.

  6. Jagt fra kunstigt skjul. Hvad siger loven? Vildt og Naturkonsulent, Ivar Høst, Naturstyrelsen.

 

Med venlig hilsen
Niels Quist-Jensen
Hjortevildtsformand 
Himmerland