Offentliggjort den: 08. september 2023
Kreds 1's jagtforeninger, tællelaug, interesserede i tællelaug og bestands overvågning inviteres nu til…
Fælles aften om bestands overvågning i Kreds 1 - afholdes den 27. september i
Brovst Sport og Kulturcenter. Damengvej 2 Brovst. 

Årets fællesmøde i Kreds 1 har temaet bestands overvågning og vildttællinger. 

En meget velvillig indsats blandt medlemmerne i jagtforeningerne i Kreds1, har sat ekstra vind i sejlene med vildttællinger og bestands overvågning. Derfor udvider vi nu vores årlige formandsmøde til et særligt fællesmøde med dette tema, så flere interesserede kan deltage og særligt håber vi alle som er med i et tællelaug vil møde op.

  • Spisning kl. 18.00
  • Mødestart kl. 18.45
  • Mødeslut kl. 21.30

Zacharias Jacobsen fra DJ Kalø giver en opdatering på, hvordan vores fælles indsats fra foråret ser ud, både i Kreds 1 og i resten af landet. Derudover får vi også sidste nyt fra Kalø.

Der vil være rig lejlighed til at snakke på kryds og tværs af foreninger og Jægerråd om, hvordan vi arbejder med opgaven.
Vi sørger naturligvis for kaffen og lidt til. 
Derudover er det også muligt at få en snak med den gruppe som på Kredsniveau har en særlig opgave:

  • Kurt Thomsen - Vildtplejerådgiver
  • Henrik Pedersen, Vesthimmerland
  • Regnar Bæk, Hjørring
  • Kim Fredholm fra Mors

Endelig er der mulighed for at få en snak med jeres Jægerrådsformand, Kredsformand og HB medlem. 

Inviterede er som altid:
Jagtforeningernes formænd, 1-2 fra bestyrelsen i foreningerne, men derudover også:  Tællelaug i Kreds 1 og øvrige interesserede i bestands overvågning i Kreds 1, samt jægerrådsformænd og koordinatorer.

- Vi regner med at I er lige så nysgerrige som vi er på tallene fra foråret og på indsatsen samlet. Så vi håber, at I rydder kalenderen og vil bruge en aften på dette. Indsatsen bidrager i høj grad til at gøre en forskel for jagten i Danmark og dermed for god jagt i generationer der kommer.

SPECIELT OM TILMELDING:
TILMELDING 
SKAL SKE TIL DIN JÆGERRÅDSFORMAND - SENEST DEN 22. SEPTEMBER.
(Af hensyn til forplejning)

NB: Vi har en lille overraskelse til alle, som er med i et Tællelaug og som deltager på aftenen. 

Mvh Kredsbestyrelsen