Offentliggjort den: 21. februar 2023
Tekst: Henrik Kragh

Faunastriber 2023

Vi gentager succesen fra de foregående år, hvor der er blevet etableret kilometervis af faunastriber, til stor glæde for både dyr og mennesker.
Striberne tilgodeser småfugle, markvildt og insekter, ved at fungere som redeskjul, fødesøgnings- og yngleplads.

Læs mere her