OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. juni 2021

Hjortevildtgruppen Nordjylland kalder til møde

Kære Alle (med interesse for hjortevildtforvaltning.)

Hjortevildtgruppen for Nordjylland holder offentligt møde:

Tirsdag d. 10. august kl. 19.00 på Tranum Strand, Strandvejen 83, 9460  Brovst.

På mødet vil dyrlæge, Mariann Chriel fra Miljøstyrelsen (arter og natur), holde et indlæg om konsekvenserne af fodring af hjortevildt.

Derud over har hjortevildtgruppen fået følgende bestilling fra den nationale hjortevildtgruppe:

Forslag til nye jagttider til den Nationale Hjortevildtgruppe, gældende fra 2022-23, senest den 1. september 2021.

Overveje om der er basis for forsøg med hjorteforvaltningsområder.

På nedenstående kortbilag ses hjortevildtgruppens foreløbige forslag til regionale jagttider.
Alternative forslag kan sendes til formand, Tage Espersen, på 
tage-es@hotmail.dk  eller til undertegnede senest den 20 august.

Dåvildt jagttider

Kronvildt jagttider

Med venlig hilsen

Tommy N Hansen
Jagt og vildtforvaltning NST Thy
+45 72 54 39 63 | +45 22 22 16 71 | tohan@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen | Søholtvej 6 | 7700 Thisted | Tlf. +45 72 54 30 00 | thy@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk