Offentliggjort den: 17. august 2021

Hjortevildtgruppen Himmerland kalder til møde

Hjortevildtsforvaltningsgruppen Himmerland afholder offentligt møde om hjortevildtforvaltning.

Mødet afholdes onsdag den 25. august kl. 19.00 i Mariagerhallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager.
På mødet vil vildtforvaltningsrådets ”Målsætningerne i kron-og dådyrforvaltningen” samt forslag til nye jagttider gældende fra 2022 blive forelagt. 

Vi håber på en aften med en god og konstruktiv snak om forvaltning af kron- og dåvildt.

Alle med interesse for hjortevildtforvaltning er velkommen.

Klik her for dagsorden

Med venlig hilsen

Ivar Høst
Vildtkonsulent
NST-Kronjylland, Vasevej 7, DK - 8920 Randers NV
Mobil:   +45 20 66 82 30 ivh@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen l Førstballevej 2 l 7183 Randbøl l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk