OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. august 2021

Hjortevildtgruppen Himmerland kalder til møde

Hjortevildtsforvaltningsgruppen Himmerland afholder offentligt møde om hjortevildtforvaltning.

Mødet afholdes onsdag den 25. august kl. 19.00 i Mariagerhallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager.
På mødet vil vildtforvaltningsrådets ”Målsætningerne i kron-og dådyrforvaltningen” samt forslag til nye jagttider gældende fra 2022 blive forelagt. 

Vi håber på en aften med en god og konstruktiv snak om forvaltning af kron- og dåvildt.

Alle med interesse for hjortevildtforvaltning er velkommen.

Klik her for dagsorden

Med venlig hilsen

Ivar Høst
Vildtkonsulent
NST-Kronjylland, Vasevej 7, DK - 8920 Randers NV
Mobil:   +45 20 66 82 30 ivh@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen l Førstballevej 2 l 7183 Randbøl l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk