OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. december 2020
Tekst: GretheJakobsen
Vi udsætter!
Med seneste udmelding fra såvel regering som hovedbestyrelse i DJ, arbejdes der på at flytte Jægerrådenes årsmøder til senere tidspunkter end de først annoncerede.
Det samme gælder Kredsens Årsmøde. 
De allerede annoncerede møder sættes indtil videre på pause.
Hold derfor øje med annoncering i JÆGER eller kontakt din jægerrådsformand hvis du er i tvivl.
Efter nytår vil de ændrede datoer blive annonceret i JÆGER og på såvel hjemmeside og Facebook siden "Danmarks Jægerforbund Kreds 1. 
Rigtig godt nytår til alle og pas godt på jer selv. 
På vegne af Kredsbestyrelsen
Grethe Jakobsen
Kredsformand.